Dragan in Milan Jeremić

Vse od leta 1997 je naše poslanstvo ukvarjanje z vodo in veseli smo, da lahko prek naše inovativne tehnologije, svetu ponudimo kakovostno in zdravo vodo. Naš razvoj temelji na vsakodnevnem testiranju vode iz različnih delov sveta. Leta 2013 smo začeli razvijati kinetično tehnologijo, ki je s svojimi rezultati potrdila, da smo na pravi poti. V letu 2017 je bila tehnologija, ki smo jo poimenovali kot kinetična tehnologija, prepoznana v več specializiranih laboratorijih in inštitutih iz cele Evrope kot strateško pomembna za ves svet. Kinetična tehnologija je že prisotna v več državah na različnih celinah.

Uporaba kinetične tehnologije je razdeljena na dve področji: gospodinjska in profesionalna. Skupina KINETIC REACTOR združuje izkušene strokovnjake s področij za obdelavo vode, razvoj in trženje. Zelo smo veseli, da napredno znanje in prizadevanja za človeštvo, ne poznajo meja. Pravi dokaz za to je skupina KINETIC REACTOR, ki sodeluje s strokovnjaki z vsega sveta. Naša vizija je ohraniti vodne vire in dati na razpolago svoje strokovno znanje o ravnanje z vodami, brez stranskih in škodljivih učinkov z ciljem dolgoročnega ohranjanja narave. Skupino KINETIC REAKTOR sestavljata dve podjetji J in P d.o.o. (za gospodinjsko uporabo) in Innte d.o.o. (profesionalna uporaba). Sodelovanje podjetij omogoča optimizacijo razvoja, testiranj, distribucije in trženja.

Brata Jeremić sta aktivna na področju obdelave vode že 25 let, njihovo prizadevanje in izboljšave pri čiščenju pitne vode jim je prineslo veliko novih odkritji. Do sedaj imata 17 prijavljenih patentov kot nekaj svetovnih tako tudi nacionalnih prijav. Najbolj odmeven patent oziroma odkritje je kinetična energija, kjer so lahko izumili, da voda v pretočnem stanju hitro menja agregatno stanje iz tekočega v plinasto in to na temp. od 1 °C do 30°C in več, ki  je povzročilo pravo revolucijo na področju priprave